Richard Beelen, Acupuncturist

Acupunctuur praktijk beëindigd .
Voor het zoeken naar een andere acupuncturist kunt u kijken op de website van de NVA:
https://www.acupunctuur.nl/

Mail : acupunctuur@planet.nl

Adres : Oude Loosdrechtseweg 71, NL 1215 HB Hilversum

Bankrelatie ING : NL05 INGB 0005 7445 61

College Bescherming Persoonsgegevens Meldingsnummer m1012150
KvK nr: 3260487BTW nummer: NL0002373348

Graag vraag ik u nog even uw aandacht voor het volgende:

Wilt uw identiteitsbewijs meenemen bij het eerste bezoek.

Acupunctuur zit niet in het basispakket, maar is vaak wel gedeeltelijk vergoed bij uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent wordt altijd een aantal behandelingen vergoed, afhankelijk van uw pakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polis- voorwaarden. Voor vergoedingen 2023 zie onder.

Acupunctuur Vergoedingenoverzicht 2023

Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van te voren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft, afbelt, kunnen wij de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie acupunctuur gaat niet rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. De cliënt ontvangt na een consult een factuur van de gemaakte kosten. De cliënt dient zelf de nota te voldoen en kan zelf bij zijn/haar eigen aanvullende zorgverzekering de gemaakte kosten bij de zorgverzekeraar indienen voor een vergoeding.

De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij niet betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Acupunctuur R. Beelen incassomaatregelen treffen tegen de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.

Met uw persoonlijke en medische gegevens ga ik zorgvuldig om volgens de regels van ‘De Wet Bescherming Persoonsgegevens’.

Klachtenregeling: Deze is vastgelegd volgens de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Een brochure hierover vindt u in de wachtruimte van de praktijk en in deze link voor klachtenprocedure.

Ik probeer u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hebt u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken.

Contact

N.V.A. Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

Voor informatie kunt u terecht op www.acupunctuur.nl. 

Telefoon: +31(0)33 4616141, ma t/m vr 9-12 uur.

Postadres: van Persijnstraat 17 3811 LS Amersfoort, mailadres: nva@acupunctuur.nl.